Amortyzacja środków trwałych

Zastanawiasz się nad kupieniem samochodu na firmę? Wolałbyś nie wyliczać ilości przejechanych kilometrów, tylko wliczać faktury za benzynę do kosztów uzyskania przychodów, nie myśląc o limicie? To może Ci zapewnić uznanie auta za firmowy środek trwały.

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Polega ona na rozłożeniu w czasie zaliczania wydatku na zakup samochodu firmowego w koszty. Należy jednak pamiętać o tym, że amortyzacji podlegają wyłącznie składniki majątku firmy zaliczane do środków trwałych. Potem należy ustalić wartość początkową auta, wybrać odpowiednią metodę i stawki amortyzacji. Aby dokonać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami opisanymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, musimy wprowadzić nasze firmowe auto do ewidencji środków trwałych. Mamy na to miesiąc od czasu przekazania go do użycia. Amortyzacji zaś powinno dokonywać się od następnego miesiąca do końca tego miesiąca, w którym to nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych wraz z jego wartością początkową bądź też gdy postawiono go w stan likwidacji lub został on skradziony. Odpisów amortyzacyjnych można zatem dokonywać dopiero po rozpoczęciu użytkowania środka trwałego, co też w przypadku pojazdu wiąże się z jego rejestracją.

Ewidencja środków trwałych musi zawierać m.in. wartość początkową auta, która to uzależniona jest od sposobu jego nabycia. W przypadku zakupu za wartość początkową uznaje się cenę samochodu powiększoną o koszty związane z jego nabyciem (np. transport, ubezpieczenie w drodze, prowizje czy opłaty notarialne), a także pomniejszoną o podatek VAT. Jeśli samochód otrzymało się za sprawą spadku bądź darowizny, to za jego wartość początkową przyjmuje się jego wartość rynkową. Przy wniesieniu do firmy auta w postaci aportu wartość początkową (niewiększą niż cena rynkowa) ustala podatnik. Przy amortyzacji samochodu osobowego jako środka trwałego możemy korzystać tylko z metody liniowej. W tym przypadku podstawowa stawka wynosi 20%. Jeśli zajdą odpowiednie warunki (np. przy używaniu pojazdu bardziej intensywnie lub też kiedy będą wymagane szczególne sprawności techniczne) można zastosować współczynnik podwyższający stawkę amortyzacji, lecz nie wyższy niż 1,4. Wartość początkowa firmowego auta musi przekraczać 3500 PLN. W przypadku samochodów ciężarowych można zastosować metodę degresywną podwyższoną o współczynnik 2 lub 3 (w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym).

Dla samochodów osobowych (rodzaj 741 KŚT), ciężarowych, tirów (742 KŚT), autobusów i autokarów (744 KŚT) stawka amortyzacyjna z wykazu wynosi 20 %. Zapewnia to całkowite umorzenie wartości początkowej w ciągu 60 miesięcy.

Polecane strony

Audi A3 - sklepy internetowe - Samochody - Przeprowadzki Belgia - Auto gaz Kraków -