Leasing a kredyt

Podejmując decyzję w sprawie zakupu samochodu firmowego, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnych różnic pomiędzy formami finansowania nabycia auta. Lepiej jest podpisać umowę leasingu czy zaciągnąć kredyt? Opinie w tej kwestii są bardzo zróżnicowane.

Kredyt

leasing

Zakupiwszy samochód firmowy na kredyt, nasza firma od razu staje się jego właścicielem. Dzieje się tak, o ile przedmiotem zabezpieczenia kredytu nie jest samo auto. Wówczas w wyniku przewłaszczenia na zabezpieczenie samochód stanie się własnością firmy dopiero, gdy zapłaci ona ostatnią ratę kredytową. Do tego czasu pojazd pozostaje własnością banku.

Bank udzieli kredytu na dowolną kwotę. Ponadto w kredycie można kupić samochód, którego wiek nie kwalifikuje go do leasingu. Istnieje także możliwość wzięcia kredytu na auto, którego jest się już właścicielem (tzw. refinansowanie zakupu).

Pojazdy firmowe można skredytować niezależnie od źródła nabycia (faktura VAT, VAT – marża bądź też umowa kupna-sprzedaży).

Kredyt wiąże się zazwyczaj z różnego rodzaju prowizjami, np. prowizja za rozpatrzenie wniosku; za przyznanie kredytu czy za jego przewalutowanie. Wchodzą tu także w grę odsetki i same raty kapitałowe. Oznacza to, iż można otrzymać kredyt na kwotę większą niż wartość auta.

Trzeba być przygotowanym na konieczność posiadania jakiegoś wkładu własnego. Ponadto początkujący przedsiębiorca może w ocenie banku nie posiadać zdolności kredytowej.

Leasing

Jeśli wybierzemy tę formę finansowania, to pojazd pozostanie własnością leasingodawcy. Będzie się to utrzymywać aż do czasu wygaśnięcia umowy oraz zapłacenia ostatniej raty leasingowej. Potem możliwe jest nabycie tego samochodu przez korzystającego leasingobiorcę.

Kosztami finansowania samochodu są tu:

  • raty leasingowe,
  • opłata wstępna (10%-20% wartości auta),
  • ewentualna opłata za wykup samochodu (w przypadku, gdy umowa leasingu zawiera opcję wykupu).

W tym przypadku zabezpieczeniem dla finansującego jest sam przedmiot leasingu – samochód.

Firmy leasingowe wymagają, aby koszt samochodu sięgał minimum 50 000 PLN.

Leasing możliwy jest tylko dla samochodów nabywanych na fakturę VAT.

Co zatem wybrać? Kredyt stanowi lepszą opcję w przypadku nabycia pojazdu na fakturę VAT bądź umowę kupna- sprzedaży oraz jeżeli chce się zawrzeć umowę na okres co najmniej 5 lat.

W ostatecznym rozrachunku leasing może być droższy od kredytu. Jednak stanowi on dla wielu początkujących przedsiębiorców znacznie wygodniejszą, dostępniejszą, a czasem i jedyną formę finansowania zakupu auta.

Polecane strony

Audi A3 - Opony -