Opłaty środowiskowe, a samochody firmowe

Opłata środowiskowa jest opłatą za korzystanie ze środowiska. Podlegają jej wszystkie firmy, instytucje i przedsiębiorstwa. Obowiązek ten powstaje, kiedy firma emituje do środowiska jakiekolwiek gazy, pyły, wyprowadza ścieki czy korzysta z pojazdów. Różnie bywa natomiast z wiedzą tychże firm na temat konieczności opłat środowiskowych. Nawet firmy posiadające tylko jeden pojazd zobowiązane są do ich uiszczenia.

Na czym polegają opłaty środowiskowe za samochód służbowy?

Polegają one na obliczeniu ilości spalanego paliwa (wartość podaje się w tonach), mnożąc ją przez określoną stawkę, która co roku ustalana jest przez Ministerstwo Środowiska. Należy wziąć pod uwagę gęstość paliwa, która różni się między benzyną, olejem napędowym, a gazem płynnym. I tak:

  • litr benzyny wynosi 0,755 kg,
  • litr oleju napędowego 0,84 kg,
  • litr gazu płynnego 0,5 kg.

Są również inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Jest to rodzaj pojazdu (samochód osobowy czy ciężarowy) czy wiek pojazdu (pojazdy starsze emitują więcej szkodliwych gazów do środowiska, zatem i opłaty są wyższe, co dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowanych przed 1995 rokiem). Opłaty są niższe, jeśli samochód spełnia europejski standard emisji spalin Euro5. Standard ten spełniają wszystkie nowe samochody sprzedawane w Unii Europejskiej. Dużym ułatwieniem jest również obliczanie opłaty środowiskowej od samochodów posiadających silnik zasilany biodieslem czy gazem ziemnym.

Wszelkie opłaty dokonuje się na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku, kiedy półroczna opłata nie przekracza 400 zł, nie musi zostać wniesiona. Nie zwalnia to jednakże pracodawcy od prowadzenia ewidencji spalanych gazów i emitowanych zanieczyszczeń.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. jednostkowe opłaty za korzystanie ze środowiska samochodów służbowych wynoszą (za 1Mg = 1t spalonego paliwa):

  1. Samochody rejestrowane przed 30 czerwca 1995 roku – 54,56 zł (benzyna), 35,57 zł (gaz płynny), 15,43 zł (olej napędowy).
  2. Samochody rejestrowane po 30 czerwca 1995 roku – 12,50 zł (benzyna), 15,30 zł (gaz płynny), 8,72 (olej napędowy).
  3. Samochody o masie dopuszczalnej do 3,5Mg, rejestrowane przed 30 czerwca 1995 – 53,32 zł (benzyna), 35,57 zł (gaz płynny), 17,75 zł (olej napędowy).
  4. Samochody o masie dopuszczalnej do 3,5Mg, rejestrowane po 30 czerwca 1995 – 13,65 zł (benzyna), 17,74 zł (gaz płynny), 9,41 zł (olej napędowy).

Jak już wspomniano wyżej, prowadzenie ewidencji zanieczyszczeń oraz złożenie jej i odpowiedniego wykazu należy do obowiązku pracodawcy. W przeciwnym wypadku Marszałek Województwa nakłada karę pieniężną wymierzoną na podstawie własnych ustaleń czy inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kara stanowi wielokrotność opłaty podstawowej. Pracodawca, w przeciągu 14 dni od otrzymania kary, posiada prawo odwołania się.

Polecane strony

Audi A3 - systemy parkingowe - laweta Łódź - transport Katowice - przeprowadzki Gdynia -